חדשות ואירועים

הרשמה לבית ספר מנדל למנהיגות חינוכית

אם יש בך הרצון להשפיע על החינוך במדינת ישראל, בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית מזמין אותך להגיש את מועמדותך ולהיות חלק מקהילת מנדל.

​אם יש בך הרצון להשפיע על החינוך במדינת ישראל, בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית מזמין אותך להגיש את מועמדותך ולהיות חלק מקהילת מנדל.