חדשות ואירועים

שבוע עם בע"מ

עמיתי בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית הקדישו שבוע לימודים לדיון בשאלות של זהות יהודית בישראל ובתפוצות. מטרת שבוע זה הייתה לפתח אצל העמיתים תפיסה עצמאית, פוזיטיבית ופלורליסטית של זהות יהודית

כחלק ממחויבותה של קרן מנדל לסוגיית עתידו של העם היהודי הקדיש בית הספר למנהיגות חינוכית שבוע לימודים לדיון בשאלות של זהות יהודית בישראל ובתפוצות. לדברי הרב ד"ר ורד סקל, המתכננת והמארגנת, מטרת שבוע זה הייתה לפתח תפיסה עצמאית, פוזיטיבית ופלורליסטית של זהות יהודית אצל העמיתים, והבנה כיצד זהות זו היא חלק מחזונם ומעבודתם החינוכית.

שבוע עם בע"מ, שהתקיים בסוף חודש מרס (29-23), כלל שלושה ימים של לימודים מרוכזים וסוף שבוע לעמיתים ולסגל. ימי הלימוד התקיימו במתכונת כפולה: ליבה משותפת לכלל העמיתים, שכללה דיוני מבוא, ומסלולי לימוד בקבוצות קטנות, שבהן עסקו העמיתים בחקר וביצירה תוך התמקדות והעמקה בזווית או בשאלה מסוימת. המושב המסכם של השבוע הוקדש לשאלה "מה המשמעות של להיות יהודי בישראל כיום" והשתתפו בו ח"כ רות קלדרון, הפובליציסט יואב שורק והרב חיים אמסלם.

הלימוד בקבוצות נעשה בשלושה מסלולים, לפי בחירתם של העמיתים. את המסלול הראשון, סדנת קוריקולום לעם, הנחה ד"ר דניאל מרום. הסדנה ניסתה לאתגר את "הקטגוריות העייפות" המכוונות את החשיבה והפעילות החינוכית בתחום העמיות היהודית כיום, וליצור דוגמה לפעילות חינוכית אחת המבוססת על קטגוריות רעננות יותר. המעצב והאמן דוב אברמסון הנחה את כיתת האמן וסדנת היצירה בואו נשים את הדברים על השולחן שעסקה בהיבט הוויזואלי-האמנותי של התרבות היהודית. תערוכה המכילה את תוצריה האמנותיים של הסדנה הוצגה במכון ביום הפעילות האחרון. יעל בר-לב הנחתה את מרחב היצירה המשותפת – עיקרון מנחה להבנה של מצבים ותהליכים ולפעולה בחברה מגוונת. במסלול זה התוודעו המשתתפים לדוגמאות של מרחבים משותפים ואזורי מפגש ועסקו בהבנת השאלות, השיקולים, הבחירות והוויתורים הכרוכים ביצירה ובקיום מרחבים אלו לאורך זמן. 


​​

מפגש עם הרב שרון שלום במסלול "מרחב היצירה המשותפת"

​​

לסיכום שבוע "עם בע"מ" התכנסו העמיתים לשבת משותפת בכפר המכבייה, ובמהלכה חוו את אורחות החיים השונים של העמיתים והסגל באמצעות מגוון פעילויות – אורתודוקסיות, ליברליות וחילוניות – שלדברי הרב ד"ר סקל "אפשרו לעמיתים לשמור שבת על-פי דרכם, אך גם עודדו אותם 'לצאת מהקווים' ולהכיר בקיומו של מנעד יהודי מרתק בישראל".יכום שבוע "עם בע"מ" התכנסו העמיתים לשבת משותפת בכפר המכבייה, ובמהלכה חוו את אורחות החיים השונים של העמיתים והסגל באמצעות מגוון פעילויות – אורתודוקסיות, ליברליות וחילוניות – שלדברי הרב ד"ר סקל "אפשרו לעמיתים לשמור שבת על-פי דרכם, אך גם עודדו אותם 'לצאת מהקווים' ולהכיר בקיומו של מנעד יהודי מרתק בישראל".

​​