חדשות ואירועים

בעקבות הקולקטיב היהודי

בשבוע "פרשות דרכים" שנערך בבית ספר מנדל למנהיגות חינוכית יצאו העמיתים למסע בעקבות המסלולים השונים לעיצוב הקולקטיב היהודי

שבוע פרשות דרכים שנערך בבית ספר מנדל למנהיגות חינוכית בחודש פברואר עסק בעיצובו של הקולקטיב היהודי על מסגרותיו השונות שהופיעו במפנה המאה העשרים – הלאומיות, הקהילתיות, הדתיות והטריטוריאליות.

המחלוקות שעמדו במוקד השיח היהודי במשך עשרות שנים העלו לסדר היום סוגיות יסוד שחלקן מלוות אותנו באופנים שונים עד ימינו: המתח שבין ההיבטים האוניברסליים ובין ההיבטים הפרטיקולריים בזהות היהודית המודרנית, המתח בין היהדות כלאום ליהדות כדת, שאלת הגלות היהודית והשיבה אל המולדת, המתח בין הלשונות היהודיות (היידיש, הלאדינו והיהודית-ערבית) ובין הלשון העברית, מיקומה של היהדות בין מזרח למערב ועוד.

במהלך השבוע שבו אפוא העמיתים אל ראשית המאה העשרים ובחנו מחדש תקופה מעצבת זו בהיסטוריה היהודית באמצעות המסלולים השונים שהתגבשו במהלכה. החזרה בזמן אפשרה להחיות מחדש מסלולים ואופציות שהתפוגגו עם השנים, ולבחון מחדש את המודלים והאפשרויות שגולמו בהם ואת האופנים שבהם עיצבו את העולם היהודי.

אל המסע יצאו העמיתים דרך שלושה שערים: שער השפה, שער המקום ושער הזמן. דרכם צעדו בעקבות פרשות, אירועים ופולמוסים שהתנהלו בעולם היהודי במפנה המאה העשרים, מיקמו אותם בתוך ההקשרים ההיסטוריים שבתוכם צמחו, ובחנו את ההשלכות שלהם על העולם היהודי ועל החברה הישראלית כיום. את המסעות במסלולים השונים הובילו שלושה מנחים: נעמי פרל את שער הזמן, ד"ר גילי זיווןn את שער השפה, וד"ר דניאל מרום את שער המקום.

"התהליכים המתרחשים בימים אלו בחלקים שונים בעולם, וביתר שאת במרחב שלנו, מעלים מחדש למרכז הבמה שאלות יסוד הנוגעות לתהליכי עיצובן של זהויות קולקטיביות. תהליכים אלו נסובים סביב דיאלקטיקה של פירוק והרכבה, מדומיינים וממשיים, של מסגרות קולקטיביות לאומיות, כלכליות, דתיות, ריבוניות", אמר בפתיחת שבוע פרשות דרכים ד"ר יובל עברי, חבר סגל אורח במכון מנדל למנהיגות, שארגן והוביל את השבוע. "מצב זה אינו פוסח על החברה בישראל והוא מזמן דיון מעמיק בהנחות היסוד של הקולקטיביות הישראלית והיהודית בתוכה".