חדשות ואירועים

שיפור הלמידה בחטיבות הביניים – התרגיל הקבוצתי של מחזור כ"ז

המלצות התרגיל הוצגו באירוע שנערך בבית ספר מנדל למנהיגות חינוכית. התרגיל התקיים השנה בשיתוף עם המזכירות הפדגוגית של משרד החינוך על יסוד המהלך לשיפור הלמידה בחטיבות הביניים, המבוסס על דמות הבוגר של מערכת החינוך במאה ה-21

​במסגרת התרגיל הקבוצתי חקרו עמיתי מחזור כ"ז את נושא שיפור הלמידה בחטיבות הביניים, זאת כחלק מן המהלך לשיפור הלמידה בחטיבות הביניים שמובילה המזכירות הפדגוגית, ואשר מבוסס על "דמות הבוגר של המאה ה-21" שפיתח משרד החינוך. העמיתים בחנו לעומק שתי תפיסות הנוגעות לשיפור ההוראה והלמידה בחטיבות הביניים: איזון בין ידע, מיומנויות וערכים, והצורך לעדכנם בהתאם לאתגרי המאה ה-21; והוראה ולמידה סביב רעיונות גדולים – רעיונות רלוונטיים לחייהם של המורים והתלמידים, היוצרים אצלם משמעות ומסייעים להשיב על השאלה "לשם מה אנו לומדים?" 

ההמלצות שגיבשו העמיתים מתמקדות בשלושה תחומים: יחידות ההוראה והטמעתן – פיתוח התוכן, בעיקר בזירה הדיגיטלית, המצריכה התייחסות מיוחדת לחיבור שבין פדגוגיה וטכנולוגיה, וההתפתחות המקצועית של המורים בהקשר הבית-ספרי. זאת לשם יצירת תהליך למידה משמעותי ברמת הידע, התפיסה המקצועית ופרקטיקות ההוראה.  החברה הערבית – בתחום זה המליצו העמיתים על התפתחות מקצועית בשלושה מעגלי השתייכות – המרחב האישי-הבית-ספרי, המרחב הקהילתי, והמרחב הישראלי המשותף. כמו כן המליצו העמיתים על פיתוח תכנים המותאמים לכל אחד ממעגלי ההשתייכות. התחום השלישי מתמקד ביצירת שותפות בין בתי הספר למזכירות הפדגוגית, הן על בסיס גאוגרפי הן על בסיס תחומי הלימוד, באמצעות הזמנת בתי הספר להיות שותפים, דרך פרסום "קול קורא", בהטמעת המהלך, בעיצובו ובשיפורו.

תרגיל כז|SchoolTargil2020

"אחד הדברים שביקשתי מהעמיתים הוא למצוא לנו את נקודות העיוורון, איפה אנחנו לא מסתכלים, מה אנחנו לא מבינים ולא רואים... והעמיתים העלו את הנקודות בהן צריך לתמוך ואיך אפשר לעשות", אמרה ד"ר מירי שליסל, יו"ר המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך, שהגיבה על הצגת תוצרי התרגיל. "הערב הזה הוא מתנה, מתנה בשבילנו במזכירות הפדגוגית ובמשרד החינוך. תחושת השותפות הזאת... אתם רק חושבים שסיימתם את הפרויקט. לנו יש עוד הרבה עבודה אתכם על כל הפרטים שחשבתם עליהם ותכננתם".

"התרגיל הקבוצתי הוא פרק לימוד מרכזי בשנת הלימודים השנייה בבית ספר מנדל למנהיגות חינוכית, פרק שבמרכזו למידה תוך כדי מפגש והתמודדות עם סוגיה משדה החינוך שמעסיקה את המערכת. בדרך זו ניתנת לעמיתים הזדמנות לראות כיצד המערכת פועלת, תוך כדי פעולתה ולא רק באופן תאורטי, ניתנת לעמיתים הזדמנות להכיר באופן אישי דמויות מפתח משדה החינוך, ולא פחות חשוב, הזדמנות לאנשי השטח להכיר אתכם, העמיתים", אמר דני בר גיורא, מנהל בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית. "הייתה זו זכות לראות את ההתגייסות שלכם, את הסקרנות, את חדוות הלמידה, את עבודת הצוות שלכם, ואני משוכנע שמתוך המסע הזה צמחה למידה בעלת ערך".