חדשות ואירועים

מפגש לזכרו של פרופ' סימור פוקס

נערך בבית ספר מנדל למנהיגות חינוכית מפגש מיוחד לזכרו של פרופ' סימור פוקס, מייסד בית הספר

​פרופ' פוקס (2006-1929) היה ראש בית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית, מייסד מרכז מלטון לחינוך יהודי בתפוצות, נשיא קרן מנדל-ישראל ומייסד בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית. פוקס שימש כיועץ לארבעה שרי חינוך, והייתה לו השפעה רבה על עיצוב מדיניות החינוך בישראל, בעיקר בכל הנוגע לשילוב עולם האקדמיה בעולם החינוך.

במפגש קראו העמיתים טקסטים שכתב פוקס, בהנחייתו של ד"ר דניאל מרום, ראש תחום פיתוח הפדגוגיה וההנחיה בבית ספר מנדל למנהיגות חינוכית. הטקסים עוסקים במפגשיו עם קובעי המדיניות בתחום החינוך ובתובנות שעלו ממפגשים אלו. "לא הייתה כמעט אף תנועה שהוא עשה, שלא הייתה בה ריצה הלוך ושוב בין עקרונות מנחים, יישומים, הערכת תוצאות ואחר כך ניסוח מחדש של העקרונות המנחים... פוקס האמין שהאמון האמיתי בין קובעי המדיניות לאנשי המקצוע הוא יסוד היסודות במנהיגות החינוכית, ושתפקידו של המנהיג החינוכי לבנות את האמון הזה", אמר ד"ר דניאל מרום. במפגש שיתפו גם דני בר גיורא, מנהל בית הספר, וחברי הסגל רותי להבי, שמעון אדלר וד"ר יהודה בן דור, בזיכרונותיהם האישיים מפרופ' פוקס.