סגל

ד"ר דניאל מרום

חבר סגל

​לד"ר דניאל מרום תואר דוקטור בחינוך מהאוניברסיטה העברית בירושלים, בה לימד פילוסופיה ותכנון חינוכי. הוא שימש מרצה אורח במוסדות אקדמיים אחרים בארץ ובארצות הברית ופיתח הדגמות קוריקולריות לחינוך הישראלי והיהודי במגוון הקשרים, מגן הילדים ועד להשכלה הגבוהה. מאמריו ומחקריו מתמקדים ברעיונותיהם החינוכיים של הוגי דעות ישראלים ויהודים. כחבר בקבוצת המייסדים של יוזמות קרן מנדל בישראל, הקים בשנת 2003 את היחידה לפיתוח חזון בחינוך, וניהל אותה עד 2010. דניאל השיק את תוכנית הפרסומים של קרן מנדל ישראל בעריכת סדרת המונוגרפיות שלה ובעריכה משותפת של "מדברים חזון" ו"שיח מלב המבוכה", ועסק בפיתוח תחום ההנחיה האישית בבית הספר. כיום דניאל אחראי לפיתוח הפדגוגי של סדנאות העמיתים בבית הספר וכן על פיתוח תחום לימודי החברה הישראלית כהקשר למנהיגות חינוכית (ביחד עם פרופ' מוטי גולני). בנוסף, דניאל בונה גשרים בין עבודת ההכשרה למנהיגות בבית ספר מנדל למנהיגות חינוכית ובין זו המיועדת למנהיגי מקצועות אחרים לשיפור האנושות – בייחוד רפואה, פסיכולוגיה ותמיכה רוחנית.