סגל

ד"ר דניאל מרום

פיתוח דרכי הוראה ותכניות לימוד

ד"ר דניאל מרום מוביל את הפיתוח של תכני לימוד ודרכי הוראה בבית ספר מנדל למנהיגות חינוכית. כחבר בקבוצת המייסדים של יוזמות קרן מנדל בישראל תרם לניסוח, לעיצוב וליישום של יסודות בגישת ההכשרה הייחודית של בית הספר. כיום הוא מוביל פעילויות פיתוח במטלה המסכמת, בלימוד הפילוסופיה ככלי עבודה במנהיגות חינוכית, בשימוש אפקטיבי במחקר בעיצוב יוזמות מנהיגות ובישומן הלכה למעשה. פעילות זו כוללת גם מתמקדות בסדנאות העמיתים, בגישת בית הספר ללימודי ישראל, ובלימוד חקר יוזמות חדשנות של בוגרי מנדל. מחקריו וכתיבתו מתמקדים כיום בהכשרת מנהיגות חינוכית במקצועות לקידום האנוש – בייחוד רפואה, פסיכולוגיה, תמיכה רוחנית, עבודה סוציאלית ומשפטים. הוא גם חקר את רעיונותיהם החינוכיים של הוגי דעות ישראלים ויהודים ופיתח הדגמות קוריקולריות לחינוך הישראלי והיהודי במגוון הקשרים, מגן הילדים ועד להשכלה הגבוהה.