סגל

ד"ר דניאל מרום

פיתוח דרכי הוראה ותוכניות לימוד

​לד"ר מרום תואר דוקטור בחינוך מהאוניברסיטה העברית בירושלים, ובה לימד פילוסופיה ותכנון חינוכי. הוא שימש מרצה אורח במוסדות אקדמיים אחרים בארץ ובארצות הברית ופיתח הדגמות קוריקולריות לחינוך הישראלי והיהודי במגוון הקשרים, מגן הילדים ועד להשכלה הגבוהה. מאמריו ומחקריו מתמקדים ברעיונותיהם החינוכיים של הוגי דעות ישראלים ויהודים. כחבר בקבוצת המייסדים של יוזמות קרן מנדל בישראל, הקים בשנת 2003 את היחידה לפיתוח חזון בחינוך, וניהל אותה עד 2010. מרום גם השיק את תוכנית הפרסומים של הקרן בעריכת סדרת המונוגרפיות שלה ובעריכה משותפת של "מדברים חזון" ו"שיח מלב המבוכה", וכן פיתח את תחום ההנחיה האישית בבית הספר. כיום דניאל הוא אחראי לפיתוח הפדגוגיה וההנחיה של בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית, והוא בונה גשרים בין עבודת ההכשרה למנהיגות בבית ספר מנדל למנהיגות חינוכית ובין זו המיועדת למנהיגי מקצועות אחרים לשיפור האנושות – בייחוד רפואה, פסיכולוגיה ותמיכה רוחנית.​​​​​​