סגל

ד"ר מרים סמט

ד"ר מרים סמט

חברת סגל

ד"ר מרים סמט היא היסטוריונית של החינוך ושל החברה הישראלית. מחקרה עוסק במגוון סוגיות הנוגעות להתגבשותו של החינוך העברי והישראלי במאה התשע עשרה ובמאה העשרים, ובהן: התפתחות הפדגוגיה כחלק מהמודרנה; מגמות שונות בשיח הפדגוגי הגלובלי בהקשריהן המקומיים; היחסים בין האקדמיה לשטח בחינוך הישראלי ותחום החינוך כמקרה מבחן של המגמות והאתגרים המרכזיים בחברה בישראל. ספרה, אשר עתיד לצאת לאור בהוצאת מאגנס, מנתח את שיח החינוך ביישוב העברי ומציג את ההשפעות השונות על השיח ואת הנתיבים שבהם זרם הידע בתחומי הפדגוגיה והחינוך אל היישוב בארץ באותן השנים. מרים השלימה את התואר השני שלה במכון ליהדות זמננו באוניברסיטה העברית בירושלים ובמהלך הדוקטורט הייתה חוקרת בקבוצת מחקר במרכז מנדל סכוליון ודוקטורנטית בבית ספר ג'ק ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח. לאחר מכן שימשה כחוקרת אורחת במכון שמעון דובנוב להיסטוריה ותרבות יהודית באוניברסיטת לייפציג (2017); כעמיתת מחקר באוניברסיטה החופשית בברלין (2018); וכחוקרת בפרויקט מחקר משותף לאוניברסיטת בראונשוויג והאוניברסיטה העברית בתמיכת קרן המדע הגרמנית (2021-2018). בעבר הייתה מרים סגנית מנהלת של מרכז נוער שוחר מדע באוניברסיטה העברית בירושלים וכן רכזת בכירה בבית הספר המרכזי להוראת השואה ביד ושם.