סגל

פרופ' עמי וולנסקי

פרופ' עמי וולנסקי

חבר סגל

פרופ' עמי וולנסקי הוא פרופ' לחינוך. לאורך השנים שילב בין פעילות אקדמית לבין פעילות במגוון תפקידים בשדה החינוך. הוא חבר סגל ההוראה של בית הספר לחינוך באוניברסיטת תל-אביב. בין הספרים שפרסם: "אקדמיה בסביבה משתנה – מדיניות ההשכלה הגבוהה של ישראל 1952-2004", "The Pendulum Syndrome" בנושא של מרכוז וביזור במדיניות החינוך באנגליה ובווילס, ו"תלמידי האתמול תלמידי המחר – שלושה גלים של רפורמות בעולם החינוך". עמי כיהן כמדען הראשי של משרד החינוך בשנים 2016-2013. במסגרת תפקידו יזם שורה של מחקרים אשר נועדו לקדם את מדיניות החינוך, ובהם מחקר השוואתי בתחום רפורמות למידה במאה העשרים ואחת בין שבע מדינות; מחקר ופיתוח מדיניות שפות זרות; מו"פ בתחום השפה העברית ואחר בתחום השפה הערבית; מיזם מחקרי ארוך טווח עם הקרן הלאומית למדעים, מחקרים בתחום ההוראה ועוד. עמי היה יועץ להשכלה גבוהה לארבעה שרי חינוך. במסגרת תפקידו היה פעיל ומעורב בייזום תוכנית האב למכללות אקדמיות, תוך שיתוף פעולה הדוק עם מל"ג ועם ות"ת. כמו כן היה ראש אגף תכנון במשרד החינוך. במסגרת תפקיד זה פעל לעיצוב מדיניות החינוך: ייזום המעבר של בתי הספר לניהול עצמי, תוכניות להעלאת שיעור הזכאות לתעודת בגרות ועוד. עמי מרצה בבית הספר בתחום לימודי החינוך.