חדשות ואירועים

בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית משנה את פניו

שנת הלימודים תשפ"ב בבית הספר מנדל למנהיגות חינוכית תוקדש לפיתוח ולהיערכות מחדש, ולפיכך ההרשמה הבאה לתוכנית (לשנת הלימודים תשפ"ד 2024-2023) תיפתח בספטמבר 2022

​במסגרת שאיפתנו התמידית להעלות את הרף,  לשפר את העשייה שלנו ולהרחיבה – ולאחר שלושים שנים עתירות הישגים של פעילות בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית, בחרנו להקדיש את שנת הלימודים הקרובה (תשפ"ב) לפיתוח ולהיערכות מחדש לקראת הרחבת פעילותו של בית הספר.

הלימודים השנה יתקיימו כרגיל אך לא נקיים תהליך מיון לקראת שנת הלימודים הבאה, תשפ"ג (2023-2022). ההרשמה הבאה, לקראת שנת הלימודים תשפ"ד (2024-2023) תיפתח בספטמבר 2022.

מודעה: בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית משנה את פניו