חדשות ואירועים

סקר חדש מגלה תמיכה ציבורית במיזוג הזרמים השונים של מערכת החינוך בארץ

סקר שערך ד"ר נתנאל ליבוביץ', עמית מחזור כ' בבית ספר מנדל למנהיגות חינוכית, מגלה שבקרב הציבור הלא-חרדי בארץ יש תמיכה גבוהה בקיומם של בתי ספר המשלבים בין החינוך הממלכתי ובין החינוך הממלכתי-דתי​

במסגרת הפרויקט האישי שלו בבית ספר מנדל למנהיגות חינוכית ערך ד"ר נתנאל ליבוביץ', עמית מחזור כ' של בית הספר, סקר ובו בחן את המגמות בציבור היהודי הלא-חרדי בנוגע לאפשרות של "חינוך משלב" – מיזוג בין החינוך הממלכתי ובין החינוך הממלכתי-דתי. הסקר, המתפרסם בשלמותו באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה (אפשר לקרוא אותו כאן), כלל 500 משיבים מן הציבור הלא-חרדי (דתי, מסורתי-דתי, מסורתי לא דתי וחילוני), והוא מעלה שאמנם רוב הציבור (64%) תומך בהפרדה הקיימת בין הזרמים השונים במערכת החינוך, ואולם, כאשר נשאלו ​משתתפי הסקר לאיזה בית ספר היו רושמים את ילדיהם לו היו פתוחות בפניהם שלוש האפשרויות – בית ספר ממלכתי, בית ספר ממלכתי-דתי, ובית ספר משולב – השיעור הגבוה ביותר מהם (33%) השיבו שהיו רושמים את ילדיהם לבית ספר משולב.

מן הסקר עולה עוד שמידת התמיכה הגדולה ביותר בשילוב בין הזרמים קיימת בקרב האוכלוסייה המגדירה עצמה מסורתית – יותר מ-40% מהם השיבו שהיו רושמים את ילדיהם לבית ספר המשולב, דבר המדגיש את חשיבותה של אוכלוסייה זו במניעת הקיטוב בין המגזרים היהודיים השונים בישראל.

הפרויקט של ד"ר ליבוביץ' הוא אחד מ-19 אשר יוצגו ע"י עמיתי מחזור 20 של בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית בכנס הצגת פרויקטים, שיתקיים בימי ב'-ג' 11-10 ביוני 2013 במכון מנדל למנהיגות. את תכנית הכנס אפשר לראות כאן​.

​​​