חדשות ואירועים

פתיחת שנת הלימודים תשע"ז בבית הספר

​​שנת הלימודים ה-25 בבית ספר מנדל למנהיגות חינוכית נפתחה בתחילת ספטמבר בטקס חגיגי בנוכחות 21 העמיתים החדשים של מחזור כ"ה שהחלו את לימודיהם בבית הספר והצטרפו ל-19 עמיתי מחזור כ"ד, שזו להם השנה השנייה. לעמיתים במחזור החדש רקע מגוון – יזמות עסקית והייטק, עבודה עם נוער בסיכון, פעילות בתחום איכות הסביבה, צה"ל והקהילה האקדמית – והם מגיעים ממגזרים שונים בחברה הישראלית.

מנכ"ל קרן מנדל-ישראל, מר משה ויגדור, בירך את העמיתים החדשים ופירט את תחומי פעילותה של קרן מנדל: פיתוח מנהיגות, ניהול מוסדות ללא מטרת רווח, חינוך יהודי והמשכיות יהודית, השכלה גבוהה והתחדשות עירונית.

הרצאת הפתיחה של שנת הלימודים, שנשא ד"ר מאיר בוזגלו, עסקה בנושא המנהיגות. בוזגלו, חבר הוועדה האקדמית המייעצת של מכון מנדל למנהיגות ומרצה בכיר לפילוסופיה באוניברסיטה העברית, טען כי גדולתו של מנהיג ניכרת ביכולתו להשתנות, תוך בירור רעיוני בלתי פוסק ותהליך רצוף של ליבון וחידוד החזון. הוא סקר את המאפיינים הדרושים למנהיג: עצמאות – כלכלית ומחשבתית, ריסון הצורך בהכרה, אף שזהו צורך כלל-אנושי בסיסי, וההסתפקות בהישג המוגדר מראש.

דני בר גיורא, מנהל בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית, תיאר את ייחודיותה של תכנית הלימודים בבית הספר, את המתח בין החידוש למסורת ובין התאוריה למעשה המתבטאים בה. "מטרתנו להפוך את העולם למקום טוב יותר דרך פעילות בשדה החינוך", אמר. כמו כן ספד בר גיורא לבמבי שלג, חברת סגל בית הספר שהלכה לעולמה באמצע חודש אוגוסט.

לבית ספר מנדל למנהיגות חינוכית מתקבלים מדי שנה כעשרים עמיתים ועמיתות בעלי יכולת ניהולית, כישורים אינטלקטואליים גבוהים ומחויבות להוביל שינוי למען שיפור המציאות החברתית והחינוכית בישראל. הלימודים בבית הספר, מיזם משותף לקרן מנדל ולמשרד החינוך, נמשכים שנתיים ובמהלכם העמיתים מפתחים את חזונם האישי והמקצועי ומעמיקים את הידע שלהם ואת יכולתם לתרום לשדה החינוך בישראל.