בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית

על בית הספר

​משימתו של בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית להעשיר את מערכת החינוך בישראל במנהיגים מונחי חזון, שיש להם השאיפה, המחויבות וחוכמת המעשה הדרושות כדי לשפר את החינוך והחברה בישראל.

בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית נוסד בשנת 1992 כמיזם משותף עם משרד החינוך. הלימודים בבית הספר נמשכים שנתיים בהיקף מלא, והעמיתים מקבלים במהלכם מלגת קיום. בוגרי התוכנית ממלאים תפקידי מפתח בשדה החינוך. בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית נוסד בירושלים בשנת 1992 כמיזם משותף לקרן מנדל-ישראל ולמשרד החינוך. עד היום סיימו את התוכנית מעל-500 עמיתות ועמיתים, והם השתלבו בתפקידי מפתח במערכת החינוך, במשרד החינוך, במערכת השלטון המקומי ובארגונים חינוכיים וחברתיים שונים.

הלימודים בבית הספר מבוססים על תפיסתה של קרן מנדל, ולפיה מנהיגים מעולים, המונחים על-ידי רעיונות גדולים, הם המפתח לשיפור פני החברה ואיכות החיים של בני אדם בכל רחבי העולם.

מדי שנה מתקבלים לתוכנית כעשרים עמיתות ועמיתים המחויבים להוביל לשיפור במציאות החינוכית בישראל, להם יכולות ניהוליות וכישורים אינטלקטואליים גבוהים. העמיתים מגיעים מכל רחבי הארץ, ממגוון קבוצות האוכלוסייה ומרקעים אקדמיים ומקצועיים שונים. 

בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית הוא תוכנית דו-שנתית בהיקף מלא. במהלך השנתיים מקבלים העמיתים מלגת קיום חודשית המאפשרת להם להקדיש את כל זמנם ומרצם לתהליך הלימודי. תהליך זה כולל בירור הזהות האישית והמקצועית, העמקה בלימוד עיוני, חשיפה לתחומי דעת חדשים, הבנת מורכבותו של שדה החינוך, תכנון המעשה החינוכי, ויצירת קשרים בינאישיים ומקצועיים משמעותיים.

על תהליך הלמידה

בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית מציע תוכנית לימודים ייחודית בתחום טיפוח המנהיגות, המבקשת להרחיב ולהעמיק את הידע ואת היכולת של העמיתים לתרום לשדה החינוך בישראל. המרחב החינוכי בבית הספר מתאפיין בריבוי שדות ידע מקצועיים ותיאורטיים, ובהכלה של שונות תרבותית. מרחב זה מאפשר לעמיתים להתוודע למציאות החברתית מרובת התרבויות והזהויות לעומקה, להכיר זוויות מבט ותחומי ידע שונים, לנוע ביניהם בחופשיות ולהתבונן דרכם במצבים מורכבים. בית הספר רואה בריבוי זה משאב הכרחי ללמידה ולגיבוש זהות אישית-מקצועית אוטונומית, מודעת וביקורתית ולהבהרת החזון החינוכי. תהליכי למידה אלו מתאפשרים בזכות הרכב קבוצת העמיתים בבית הספר, הרכב חברי הסגל, מבנה תוכנית הלימודים, תוכני יחידות הלימוד ואופי תוצרי הלמידה. 

על תוכנית הלימודים

תוכנית הלימודים מורכבת מכמה רכיבי יסוד קבועים, ומחלק נרחב הנבנה ומתגבש לאורך שנות הלימוד לפי הצרכים והנטיות של כל אחת ואחד מהעמיתות והעמיתים. היקף התוכנית, התכנים והאופי הייחודי של התוכנית מאפשרים לעמיתים לקיים תהליך בירור מעמיק של השקפת עולמם וזהותם האישית-מקצועית, להבהיר לעצמם את המטרות החינוכיות שהם מעוניינים להשיג, על מורכבותן, ולתרגם רעיונות אלו לתוכנית פעולה.

עוד על תוכנית הלימודים >>​ 

על המלמדים

חברי הסגל של בית הספר מגיעים ממגוון רחב של שדות ידע ופעולה, מהעולם האקדמי ומעולם המעשה. הרכב הסגל, המחויבות והפתיחות האינטלקטואלית שלו ומחויבותו לתהליך הלמידה של העמיתים יוצרים סביבת למידה המפתחת את יכולתם של העמיתים לנוע בין תאוריה למעשה ובין מרחבי ידע שונים.

על המשך דרכם של הבוגרים

בסיום התוכנית שבים העמיתים לשדה העשייה, וכאמור, מרביתם משתלבים בעמדות מפתח במערכת החינוך, בשירות הציבורי ובארגונים חברתיים. בתהליך ההשמה של העמיתים, בית הספר מסייע בבחינת כיווני פעולה שיאפשרו תרומה מרבית של כל עמית ועמיתה לחינוך ולחברה בישראל. הבוגרות והבוגרים נשארים חלק מקהילת מנדל לכל אורך חייהם המקצועיים. הקשר עמם נשמר באמצעות יחידות בוגרות ובוגרי מנדל ומשמש בסיס ללמידה עצמאית ורשתית ולשותפויות עתידיות.


נפתחה ההרשמה למחזור ל"ב (שנת הלימודים תשפ"ה-תשפ"ו, 2026-2024). 


אודות קרן ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל-ישראל

"מפעלנו הפילנתרופי מתאפיין במחויבותנו להשקיע באנשים שיש להם הרוח, הכוח והשאיפה לשנות את העולם" ​- ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל

ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל הקימו את קרן מנדל ב-1953 בעיר הולדתם קליבלנד, במדינת אוהיו. פעילות הקרן מבוססת על האמונה שמנהיגים מעולים, המונחים על-ידי רעיונות גדולים, הם המפתח לשיפור פני החברה ואיכות החיים של בני אדם בכל רחבי העולם. 

ייעודה של קרן מנדל לתרום לחיזוקן של חברות צודקות, סובלניות, מיטיבות ודמוקרטיות בארצות הברית ובישראל, ולשפר את איכות חייהם של כל האזרחים בשתי המדינות.

קרן ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל מתמקדת בתחומים אלו: פיתוח מנהיגות, ניהול מוסדות ללא-כוונת-רווח, מדעי הרוח, החיים היהודיים ומעורבות עירונית.
קראו עוד​ >>​​