סגל

עמיחי עמתי

ד"ר עמיחי עמית

חבר סגל

ד"ר עמיחי עמית חבר סגל בבית ספר מנדל למנהיגות חינוכית ובמכון מנדל למנהיגות. הוא חוקר וכותב על תורת המוסר, ומלמד באוניברסיטת תל-אביב ובמרכז האקדמי שלם. מחקרו עוסק במגוון נושאים באתיקה, החל בשאלות הנוגעות לטבעם של ערכים והצדקות מוסריות, דרך סוגיות של משמעות בחיים, וכלה בתחומים יישומיים יותר, כגון אתיקה סביבתית ואתיקה של הטכנולוגיה. נוסף על כך, עמיחי שותף-מייסד של שני מיזמים חינוכיים: הראשון, "משמע", שואף לשלב את לימודי הפילוסופיה בקהילה דרך דיון בשאלות הרלוונטיות לחיי היומיום ותוך הנחיה בקבוצות קטנות. השני, "מעלות", הוא מיזם חינוכי שמטרתו להרחיב ולהעמיק את הבנת משבר האקלים על המורכבות ורב-המערכתיות שלו בקרב הציבור הרחב. לעמיחי תואר שני בפילוסופיה מאוניברסיטת תל אביב ותואר ד״ר בפילוסופיה מאוניברסיטת שיקאגו.