צוות

מיכה ספיר

מיכה ספיר

עוזר מחקר ופיתוח

​למיכה ספיר תואר שני מחקרי בסוציולוגיה של החינוך מהאוניברסיטה העברית ותואר ראשון בלימודי מגדר ומיניות ובמדעי החינוך מאוניברסיטת ייל בארה"ב. לפני הצטרפותו למנדל שימש מיכה כעוזר מחקר וכעוזר הוראה באוניברסיטה העברית, כרכז קשרי חוץ במכון לחקר הטיפוח בחינוך, וכחוקר מתמחה במכון הישראלי לדמוקרטיה. כמו כן, מיכה מנצח על הסניף הירושלמי של מקהלת הזמיר: מקהלת הנוער היהודית הבינלאומית, ומופיע כזמר וכפסנתרן.