סגל

פרופ' ענת זוהר

פרופ' ענת זוהר

חברת סגל

פרופ' ענת זוהר היא פרופסורית מן המניין בבית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית. בשנים 2009-2006 שימשה כיו"ר המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך. בתפקיד זה הובילה תהליך של שינוי חינוכי במערכת החינוך בישראל, שעיקרו הטמעה של חינוך לחשיבה ולהבנה במקצועות הלימוד השונים ("אופק פדגוגי"). תחומי ההתמחות האקדמיים שלה הם: הוראת המדעים, למידה והוראה, פיתוח חשיבה של תלמידים, מטה-קוגניציה, פיתוח מקצועי של מורי​ם בהקשר של הוראת חשיבה, מגדר והוראת המדעים, מגדר וחינוך מחוננים, גישור על הפער בין מדיניו​ת חינוכית לשינויים בהוראה ולמידה, ודרכים להטמעת פרויקטים חינוכיים בתחום פיתוח החשיבה בראייה מערכתית. ענת מרצה בבית הספר בתחום לימודי החינוך.