סגל

ד"ר יהודה בן-דור

חבר סגל

ד"ר יהודה בן-דור שימש כעו"ד באגודה לזכויות האזרח בישראל, לימד ב"אלול" – מרכז ללימודי יהדות בשנותיו הראשונות, היה בין מייסדי מרכז "יסודות" ללימודי יהדות ודמוקרטיה ואף לימד בו. תחום העניין העיקרי שלו הוא מסורות תרבותיות ופלורליזם: היחס בין זהות למסורת תרבותית; תנאי החניכה למסורת תרבותית; ואפיון הקושי, האתגר והפוטנציאל שבמפגש בין מסורות תרבותיות – זאת מתוך עיון ביחסים הפנימיים שבין שפה, משמעות ואורחות חיים, ובהתבסס על טקסטים מהפילוסופיה המערבית, מהמחשבה היהודית ומהספרות. יהודה הוא דיקן שנה א' בבית ספר מנדל למנהיגות חינוכית, הוא אחראי על תחום לימודי הרוח והיהדות, ומלמד פילוסופיה ומחשבת ישראל.