סגל

ד"ר צבי בקרמן

חבר סגל

ד"ר צבי בקרמן מלמד אנתרופולוגיה של החינוך בבית הספר לחינוך ובמרכז מלטון לחינוך יהודי באוניברסיטה העברית בירושלים. תחומי העניין העיקריים שלו כוללים לימודי זהות תרבותית, אתנית ולאומית, ובכלל זה תהליכי זהות ומשא ומתן במהלך מפגשים בין-תרבותיים ובסביבות לימוד פורמליות ובלתי-פורמליות. עוד הוא עוסק באופנים שבהם רעיונות ומושגים כמו תרבות וזהות, מצטלבים עם נושאים של צדק חברתי, חינוך בין-תרבותי, חינוך לשלום וחינוך לאזרחות. בתמיכת קרנות פורד, ספנסר וברנרד ואן-ליר הוא מנהל מאז 1999 מחקר אתנוגרפי ארוך טווח בבתי ספר מעורבים/דו-לשוניים פלסטיניים-יהודיים בישראל. הוא פרסם מאמרים אקדמיים רבים בתחומי מחקר אלו, ובין ספריו: Teaching Contested Narratives Identity, Memory and Reconciliation in Peace Education and Beyond Cambridge University Press (2012), The International Handbook of Migration, Minorities and Education Understanding Cultural and Social Differences in Processes of Learning Springer (2014), and The Promise of Integrated Multicultural and Bilingual Education Oxford University Press (2016). צבי מרצה בבית הספר בתחום החינוך.