בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית - תוכנית הלימודים

 

בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית: תוכנית הלימודים 

תוכנית הלימודים בבית ספר מנדל למנהיגות חינוכית היא תוכנית ייחודית דו-שנתית מלאה וחדשנית בתכניה ובמבנה הלימודים שלה. התוכנית מותאמת אישית, מורכבת ממרחבים אישיים וקבוצתיים, ומשלבת לימודים עיוניים ומעשיים. התוכנית מדגישה היבטים אינטלקטואלים ופרקטיים של מנהיגות חינוכית בסביבה דינמית ומאתגרת המחייבת שיקולי דעת מורכבים ומיומנויות עדכניות. התוכנית מעניקה לעמיתים הלומדים בה מקום משמעותי בבחירת תכנים ודרכי למידה ועבודה ורואה בהם שותפים בעיצוב חווית הצמיחה המקצועית והאישית שלהם.​

​הלימודים בתוכנית מבוססים על כמה עקרונות יסוד:

 • חשיבותם של לימודי הרוח לפיתוח מנהיגות חינוכית
 • פיתוח אישי וגיבוש זהות אישית-מקצועית של העמיתות והעמיתים
 • רלבנטיות של נושאי הלמידה והחקר בהיבטים מקומיים ובינלאומיים
 • לימוד מעמיק של שדות ידע מקצועיים ותאורטיים ושל כלים יישומיים
 • דרכי למידה ועבודה פרטניות ושיתופיות המערבות את העמיתים באופן פעיל
 • הנחיה אישית וליווי לכל אורך המסע הלימודי
 • שונות תרבותית וגיוון בקבוצת העמיתים

תוכנית הלימודים תשפ"ד מדגישה את הרכיבים הבאים:

 • תכנים: התוכנית היא בין-תחומית ורב תחומית המכילה לימודי חינוך, רוח, מדיניות, מנהיגות, ניהול וחברה. התכנית מחזקת יחסי הגומלין בין תאוריה למעשה, ומבקשת להרחיב את נקודות המבט אל עבר מגמות ונושאי-על, מהם נגזרות סוגיות חינוכית ברמה הלוקאלית והגלובאלית.

 • מבנה: התוכנית בנויה באופן מודולורי, וכוללת פרקי זמן ללמידה, לשהייה, להתנסות, לרפלקציה ולהעמקה. בתוכנית קיים גם נתיב אישי לפיתוח של כל עמית ועמיתה.

 • חוויית הלמידה: התוכנית אינטנסיבית ושואפת להציב אתגר אינטלקטואלי וזהותי משמעותי. היא משלבת מעורבות גבוהה של העמיתות והעמיתים ומציעה ליווי והנחיה אישית ומקצועית. התוכנית משלבת היבטים מהעידן הדיגיטלי הן כנושא, הן כהקשר, והן כמתודולוגיית למידה ועבודה. בתוכנית קיים דגש על התנסויות רבות בשטח, בהן: סיורים ומפגשים בשטח, התנסויות יישומיות בארגונים שונים (internships) ואפשרויות רבות ומגוונות ללמידה וליזמות בהובלת העמיתות והעמיתים. התוכנית מזמנת הזדמנויות מגוונות לרישות (נטוורקינג) בין בוגרי ביה"ס, בקהילת מנדל כולה, ומחוצה להם (כמו עם מעסיקים פוטנציאליים).

 • מערך תמיכה בעמיתים: נפרס עוד טרם תחילת הלימודים; ממשיך בתמיכה מובנית בשלומות הקבוצה ובפיתוח האישי של כל עמיתה ועמית; בסיוע בתהליך ההשמה במהלך המחצית השנייה של שנה ב'; ובתמיכה בבוגרים לאחר התוכנית לצורך קליטה מיטבית בשדה החינוך.
 

תנאי קבלה

 • רצון עז לתרום לקידום החינוך והחברה בישראל
 • פתיחות אינטלקטואלית, חשיבה ביקורתית וראייה מערכתית
 • מחויבות לפעולה בשדה החינוך 
 • יכולת כתיבה וקריאה של טקסטים ברמה גבוהה

תנאי סף

 • תואר שני (MA) ממוסד מוכר להשכלה גבוהה (מטעם המל"ג)
 • יכולת ניהולית מוכחת

 

הכירו את העמיתים

עינת לוי

מחזור ל' >>