בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית - תוכנית הלימודים

 

בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית: תוכנית הלימודים 

תוכנית הלימודים בבית ספר מנדל למנהיגות חינוכית היא תוכנית ייחודית דו-שנתית בהיקף מלא, חדשנית בתכניה ובמבנה הלימודים שלה. התוכנית מותאמת אישית לכל אחד ואחת מהעמיתים והעמיתות, אך מורכבת גם ממרחבים קבוצתיים, ומשלבת לימודים עיוניים ומעשיים. 

תוכנית הלימודים מדגישה היבטים אינטלקטואליים ופרקטיים של מנהיגות חינוכית בסביבה דינמית ומאתגרת, המחייבת הפעלת שיקול דעת מורכב ומיומנויות עדכניות. היא מעניקה לעמיתים ולעמיתות מקום נרחב בבחירת התכנים ודרכי הלמידה והעבודה, ורואה בהם שותפים בעיצוב חוויית הצמיחה המקצועית והאישית שלהם.

​פיתוח הזהות האישית והיכולות המנהיגותיות נעשה באמצעות:

 • הרחבה והעמקה של רכיבים אינטלקטואליים לצד יסודות ערכיים ברוח חזונה של קרן מנדל
 • פיתוח זהות אישית ומקצועית
 • פיתוח יכולות מנהיגות והובלה
 • שימוש בכלים אנליטיים ובמתודות של חקר והתנסות לשם פיתוח חשיבה אנליטית וביקורתית
 • היכרות עם גישות וכלים מנהיגותיים, יזמיים וניהוליים ויישומם בשדה החינוך
 • פיתוח כישורים אישיים ובינאישיים – בדגש על  רגישות, הכלה ואמפתיה לפרטים ולקבוצות בסביבתם

בית הספר רואה חשיבות בלימודי הרוח בפיתוח המנהיגות החינוכית בבית הספר . לצד זאת, בליבת התוכנית תחומי תוכן נוספים ובהם חינוך, מדיניות, מנהיגות וניהול. הלימוד מעמיק בשדות הידע – הן בתאוריה הן במעשה, ועוסק במגמות ובמתחים מקומיים ובינלאומיים עכשוויים. דרכי הלמידה מגוונות ומושתתות על שיתוף ומעורבות של העמיתים והעמיתות באופן פעיל – כל אחד ואחת מהם זוכה להנחיה ולליווי אישי וקבוצתי לכל אורך המסע הלימודי האינטנסיבי. תוכנית הלימודים מאורגנת באופן מודולרי, מקיימת תהליך ספירלי, ומציבה אתגר אינטלקטואלי וזהותי משמעותי.

נושאים ודגשים לתוכנית הלימודים בתשפ"ד:

 • הקניית תשתית דיסציפלינרית חיונית ליצירת עדשות ראייה מורכבות ורב-ממדיות של המציאות
 • למידה מתודולוגית רב-תחומית המפתחת עקרונות של למידה עצמאית באמצעות נושא מדגים. הנושא המדגים לשנה זו הוא "חינוך פוליטי". 
 • צלילה אל סוגיה במציאות החינוכית והתעמקות באופני ההתמודדות השונים שהוצעו לאורך זמן ובמקומות שונים. השנה תעסוק הלמידה בנושא הגיוון והשונות בחינוך.
 • התנסות בתהליך אנליטי להובלת שינוי מערכתי. נושא ההתנסות ייקבע בהתאם לסדר היום של מערכת החינוך בשנה הקרובה.
 • התנסות ביישום מעשים של שינוי בחינוך, בהתאם לנושאים האישיים של עמיתות ועמיתי הקבוצה.
 • התנסות בתהליכי רפלקציה נושאיים ותהליכיים.

בתום התוכנית מצטרפים הבוגרים לקהילת בוגרי מנדל – אחת מקהילות הבוגרים הגדולות והוותיקות בשדה החינוכי-חברתי בישראל.  יחידת בוגרות ובוגרי מנדל מקיימת שלל פעילויות לאורך כל השנה ומלווה את הבוגרות והבוגרים לאורך כל חייהם המקצועיים במטרה להרחיב ולהעמיק את השפעתם על החברה.
 

תנאי קבלה

 • רצון עז לתרום לקידום החינוך והחברה בישראל
 • פתיחות אינטלקטואלית, חשיבה ביקורתית וראייה מערכתית
 • מחויבות לפעולה בשדה החינוך 
 • יכולת כתיבה וקריאה של טקסטים ברמה גבוהה

תנאי סף

 • תואר שני (MA) ממוסד מוכר להשכלה גבוהה (מטעם המל"ג)
 • ניסיון ניהולי משמעותי ומוכח

 

הכירו את העמיתים

דוד צרפתי

מחזור ל"א >>