תנאי קבלה והרשמה לבית ספר מנדל למנהיגות חינוכית

הרשמה לבית ספר מנדל למנהיגות חינוכית

אם יש בך הרצון להשפיע על החינוך במדינת ישראל, בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית מזמין אותך להגיש את מועמדותך ולהיות חלק מקהילת מנדל

בעמוד זה מפורטים תנאי הקבלה ושלבי המיון לתכנית בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית. על תוכן התכנית, ראו דף אודות בית הספר​.

תנאי קבלה

  • רצון עז לתרום לקידום החינוך והחברה בישראל
  • פתיחות אינטלקטואלית, חשיבה ביקורתית וראייה מערכתית
  • מחויבות לפעולה בשדה החינוך 
  • יכולת כתיבה וקריאה של טקסטים ברמה גבוהה

תנאי סף

  • תואר שני (MA) ממוסד מוכר להשכלה גבוהה (מטעם המל"ג)
  • יכולת ניהולית מוכחת

מידע חשוב

  1. תוכנית הלימודים בבית ספר מנדל למנהיגות חינוכית נמשכת שנתיים, חמישה ימים בשבוע, והמתקבלים מחויבים להקדיש את מלוא זמנם לתכנית. במהלך השנתיים העמיתים מקבלים מלגת קיום חודשית.
  2. מן המתקבלים לתוכנית מצופה כי בתום לימודיהם יעבדו בשדה החינוך חמש שנים לפחות.
  3. בני זוג אינם יכולים להתקבל לתוכנית לתקופת לימודים חופפת.
  4. קרובים מדרגה ראשונה (בנים, אחים, נכדים, חתנים, כלות, הורים ובני זוג) של סגל קרן מנדל-ישראל אינם רשאים להגיש את מועמדותם לבית ספר מנדל למנהיגות חינוכית.

שלבי המיון

שלב א: מילוי שאלון הרשמה מקוון
שלב ב: סדנת מיון
שלב ג: ריאיון אישי

תהליך המיון נמשך כחצי שנה וכל שלב מותנה במעבר השלב שלפניו. בסוף התהליך יחתמו המתקבלים על חוזה.


ההרשמה למחזור כ"ח של בית הספר תיפתח ב-9 בספטמבר 2018.

בשאלות הנוגעות להרשמה ולקבלה לתוכנית, אפשר לפנות לאסתר דנה שאולי, בטלפון: 02-5688801
או בדוא"ל: Mi​yun-MSEL@mandel.org.il ​​