סגל

מאיה ברק

מאיה ברק

רכזת בית הספר

לפני הצטרפותה לבית הספר הייתה מאיה סגנית מנהל מדור השכר במנהל מקרקעי ישראל ורכזת השתלמויות במשרד החינוך. לפני כן עסקה בליווי פרויקטים במדפיס הממשלתי וכרכזת השתלמויות במרכז פסגה בירושלים. למאיה תואר ראשון בסוציולוגיה מהאוניברסיטה הפתוחה, תעודת מנחת קבוצות ממכון אדלר, והיא מלמדת ילדים לקראת בגרות באנגלית. במסגרת תפקידה אחראית מאיה על התנהלותה השוטפת של תכנית הלימודים בבית הספר ועל הקשר בין בית הספר לעמיתים במהלך שהותם כאן.​